Boek
Nederlands

De gehuwde priester in de katholieke kerk

A.F. Peeters (auteur)

De gehuwde priester in de katholieke kerk

Geschiedenis van het verplichte priestercelibaat in de Rooms-Katholieke Kerk en van hedendaagse pogingen om het gehuwde priesterschap als rechtmatige variant erkend te krijgen.
Onderwerp
Celibaat
Extra onderwerp
katholicisme
Titel
De gehuwde priester in de katholieke kerk
Auteur
A.F. Peeters
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Maklu, 2000
214 p.
ISBN
90-6215-750-5

Besprekingen

De auteur, gehuwd priester, zoekt naar een verklaring voor de hardnekkigheid waarmee de kerkelijke overheid in de Latijnse kerk blijft vasthouden aan de celibaatsverplichting voor priesters. Hij stelt vast dat de overheid -- in ons land en in vele landen van de wereld -- liever parochies ziet zonder residerende priester dan dat zij gehuwde mannen en vrouwen, diakens, pastorale werkers en catechisten tot het priesterschap zou toelaten. Peeters vindt zijn verklaring in de wijze waarop de kerk priesters en gehuwden -- bijna twintig eeuwen lang -- heeft behandeld. Het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) opende het debat over het verplichte celibaat van de priester, dat over de hele wereld weerklank vond, maar de kerkelijke overheid maakte algauw een einde aan de discussie. Sindsdien hebben 100.000 gehuwde priesters hun eigen geschiedenis doorlopen, hun nationale verenigingen gesticht en internationale activiteiten op touw gezet. De studie besluit met een samenvatting van de belangrijks…Lees verder
Naar schatting tachtigduizend katholieke priesters - een vijfde van het wereldwijde totaal - hebben tussen 1965 en 1980 ontslag genomen uit hun ambt en zijn daarna gehuwd, al of niet met dispensatie van de paus. De Vlaamse auteur, mede-oprichter en eerste voorzitter van de Internationale Federatie van organisaties van gehuwde priesters, laat in een historisch goed gedocumenteerd overzicht zien, dat het verplichte priestercelibaat alle eeuwen door betwist is geweest vanwege de achterliggende, aan de gnosis ontleende gedachte, dat het priesterschap een rituele heiligheid vergt, die door seksualiteit en huwelijk zou worden aangetast. Het boek is een overtuigend pleidooi voor het gehuwde priesterschap als variant naast het celibataire priester-zijn. Niet om daarmee tegemoet te komen aan het dramatisch geworden priestertekort, maar omdat een huwelijk en de invloed van vrouwen ten goede zouden komen aan het pastoraat. De Internationale Federatie strijdt tegen de sociale uitstoting van gehuw…Lees verder