Boek
Nederlands

Hitler 1936-1945 : vergelding

Ian Kershaw (auteur)

Hitler 1936-1945 : vergelding

Onderwerp
Hitler, Adolf
Titel
Hitler 1936-1945 : vergelding
Auteur
Ian Kershaw
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
Hitler 1936-45 : nemesis
Uitgever
Utrecht: Het Spectrum, 2003
1200 p., [48] p. pl. : ill.
ISBN
90-274-8454-6

Besprekingen

De Hitler-biografie van de Britse historicus Ian Kershaw -- waarvan hier het tweede, tevens laatste deel voorligt -- is een meesterlijke samenvatting, uitbreiding en, waar nodig, correctie van wat er aan essentieels is geschreven over de voor Europa en voor de hele wereld noodlottige Duitse dictator. Kershaws boek is zowel diepgravend als uitzonderlijk leesbaar. Maar het is ook een kwelling, want het legt de horror bloot waartoe niet alleen Hitler, maar ook massa's anderen in staat waren en -- naar gevreesd mag worden -- ook vandaag zijn. Een van Kershaws kernconclusies slaat niet alleen op een afschuwelijk verleden, maar is tevens een blijvend vermaan waar hij schrijft: "Ook is duidelijk geworden dat het zegel van de nooit eerder verkende duistere spelonken van onmenselijkheid door het nazi-regime kon worden verbroken, mede dank zij de hoge graad van medeplichtigheid in alle lagen van de maatschappij". De massa's verafgoodden Hitler omdat ingevolge de zwakke of zelfs onbestaande reac…Lees verder
Het tweede deel van de omvangrijke, uitstekend gedocumenteerde Hitlerbiografie van de hand van de Britse historicus Kershaw behandelt de periode van 1936 (bezetting Rijnland) tot 1945 (ondergang Derde Rijk). Dit deel laat zien hoe Hitler in 1938 zonder oorlog veel bereikte (zoals de Anschluss van Oostenrijk en de annexatie van Sudetenland), maar streefde naar meer: wereldoverheersing en vernietiging van bolsjewisme en jodendom. Hij ontketende de Tweede Wereldoorlog, speelde alles-of-niets en sleepte het Duitse volk mee in de ondergang. Velen waren bereid de leider 'tegemoet te werken', zo laat Kershaw zien, zoals bij de uitvoering van de vernietigingsplannen met betrekking tot de joden. In 1945 moest het Duitse volk boeten, ten koste van onnoemelijke verwoestingen. Dit deel van de biografie is even meeslepend geschreven als het eerste; het geeft een geslaagde combinatie van persoonsbeschrijving en sociale geschiedenis. Het boek vormt ongetwijfeld een standaardwerk, een geslaagde synth…Lees verder

Over Ian Kershaw

CC BY-SA 3.0 - Foto van/door Amrei-Marie

Ian Kershaw (Oldham, 29 april 1943) is een Engels hoogleraar moderne geschiedenis aan de University of Sheffield, die geldt als een van 's werelds meest prominente onderzoekers van nazi-Duitsland. Hij werd vooral bekend door zijn biografieën van Adolf Hitler waarin hij de wisselwerking analyseert tussen Hitlers leven en zijn perceptie bij het Duitse volk. De biografieën van Kershaw onderscheiden zich in die zin van vorige biografieën van Joachim Fest of Alan Bullock. Ook verwierf hij wereldfaam met het boek "Keerpunten", waarin hij tien beslissingen analyseert die de loop van de Tweede Wereldoorlog hebben bepaald.

Achtergrond

Ian Kershaw werd geboren in een katholiek arbeidersgezin. Gedurende zijn jeugd raakte hij gefascineerd door de middeleeuwse en vroeg-moderne periodes waarin Engeland een sterk katholieke basis had. Hij studeerde aan de Universiteit van Liverpool en later het Merton College in Oxford. Hij was oorspronkelijk…Lees verder op Wikipedia