Boek
Nederlands

14-18 : oorlog in België

Luc De Vos (auteur), Tom Simoens (auteur), Dave Warnier (auteur)
Titel
14-18 : oorlog in België
Auteur
Luc De Vos 1946- Tom Simoens Dave Warnier Franky Bostyn
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2014
588 p. : ill.
ISBN
9789058269904 (hardback)

Besprekingen

De stroom boeken over de Eerste Wereldoorlog blijft maar aanzwellen en dreigt uit te lopen op een literair-historisch terreinbombardement, dat de onder cijfers, feiten en conclusies bedolven lezers versuft achterlaat. Uit deze verdoving zou wel eens een vorm van gewenning kunnen ontstaan. En dat moet alleszins vermeden worden. Het letterlijk en figuurlijk zwaarwichtige 14-18: Oorlog in België werpt zijn wetenschappelijk gehalte in de strijd tegen die afstomping.
De vier auteurs zijn autoriteiten in hun branche. Ze verdeelden verschillende militaire en politieke aspecten onder elkaar, die ze in alle nuchterheid scrupuleus belichten.
Men hoeft geen gloeiende patriot te zijn om in te zien dat dit slecht uitgeruste en in getalsterkte erg in het nadeel verkerende Belgisch leger, zich dapper heeft geweerd tegen een overmachtige pletwals. Zo heeft het bijgedragen tot de vertraging en de uiteindelijke mislukking van het door de Duitsers beoogde snelle offensief naar het hart v…Lees verder
Vier Vlaamse (oud-)militairen geven een overzicht van gevechtshandelingen in de Eerste Wereldoorlog op Belgisch grondgebied. Met specialistische kennis van divisies, bewapening en militaire technieken beschrijven zij gedetailleerd alle militaire confrontaties, zoals de drie grote veldslagen rond de stad Ieper, van dag tot dag, van dorp tot dorp. Het boek pretendeert geen totaalbeeld van de oorlog te geven; alle nadruk ligt op de militaire operaties, met zijlijntjes naar andere krijgstonelen. Over leed van burgers, medische zorg en dergelijke lezen we relatief weinig. In 1914 bleek het neutrale België absoluut niet opgewassen tegen de Duitse agressie; op de Westhoek van Vlaanderen na werd het bezet; het restant van het leger leverde in 1918 nog een bijdrage aan het terugdringen van de Duitse vijand. De spanningen en ontberingen van de soldaten in de loopgraven langs de IJzer vormen het hoofdverhaal. Vlaams idioom, krakkemikkige taal en de steeds herhaalde opsommingen (onder andere van …Lees verder

Over Luc De Vos

Luc De Vos (Oostende, 1946) is een Vlaams hoogleraar. Van opleiding is hij licentiaat Geschiedenis en doctor in de Letteren en de Wijsbegeerte.

De Vos is buitengewoon hoogleraar Belgisch Buitenlands Beleid aan de Katholieke Universiteit Leuven en gewoon hoogleraar Krijgsgeschiedenis aan de Koninklijke Militaire School, waar hij ook departementshoofd van het departement "Conflictstudies" is. Daarnaast is hij voormalig Luitenant-kolonel van de Belgische krijgsmacht. Hij was destijds gestationeerd in West-Duitsland.

De Vos wordt door Vlaamse media dikwijls gevraagd commentaar te leveren bij militaire gebeurtenissen. Hij was van 2000 tot 2010 president van de International Commission of Military History (ICMH). Op 4 juli 2012 ging Luc De Vos met emeritaat.

Publicaties (selectie)