Boek
Nederlands

39-45 : de Tweede Wereldoorlog

Luc De Vos (auteur), Dave Warnier (auteur)
Overzicht van de krijgsverrichtingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, vooral in Europa en Noord-Afrika en met extra aandacht voor het Belgische aandeel daarin.
Onderwerp
Wereldoorlog II
Titel
39-45 : de Tweede Wereldoorlog
Auteur
Luc De Vos 1946- Dave Warnier
Taal
Nederlands
Uitgever
Gorredijk: Sterck & De Vreese, © 2019
439 p. : ill.
Aantekening
Herwerking van 'De Tweede Wereldoorlog'
ISBN
9789056155131 (hardback)

Besprekingen

Boeken met overzichten van de krijgsverrichtingen tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er in diverse vormen. Deze herbewerking van de editie uit 2004 valt daarbij in positieve zin op. Na een duidelijke inleiding over de aan- en inleiding van de oorlog geven de ter zake kundige auteurs in hoofdstukken van verschillende grootte in vrijwel chronologische volgorde aan wat er allemaal aan oorlogshandelingen in de periode 1939-'45 plaatsvonden. Daarbij ligt de aandacht vooral op Europa en Noord-Afrika; Azië en Oceanië krijgen niet meer dan zo'n twintig bladzijden. Omdat dit een Belgische uitgave is, is het logisch dat er extra veel aandacht is voor het niet te onderschatten Belgische aandeel in het oorlogsgebeuren. Daarnaast is er ook een hoofdstuk over het ongemakkelijke leven aldaar tijdens de Duitse bezetting. De auteurs weten de gebeurtenissen helder aan de lezer voor te schotelen, al zal de Nederlandse lezer sommige zinnen echt moeten herlezen. De vele zwart-witfoto's, waarvan een enkel…Lees verder

Over Luc De Vos

Luc De Vos (Oostende, 1946) is een Vlaams hoogleraar. Van opleiding is hij licentiaat Geschiedenis en doctor in de Letteren en de Wijsbegeerte.

De Vos is buitengewoon hoogleraar Belgisch Buitenlands Beleid aan de Katholieke Universiteit Leuven en gewoon hoogleraar Krijgsgeschiedenis aan de Koninklijke Militaire School, waar hij ook departementshoofd van het departement "Conflictstudies" is. Daarnaast is hij voormalig Luitenant-kolonel van de Belgische krijgsmacht. Hij was destijds gestationeerd in West-Duitsland.

De Vos wordt door Vlaamse media dikwijls gevraagd commentaar te leveren bij militaire gebeurtenissen. Hij was van 2000 tot 2010 president van de International Commission of Military History (ICMH). Op 4 juli 2012 ging Luc De Vos met emeritaat.

Publicaties (selectie)