Boek
Nederlands

Burchten en forten en andere versterkingen in Vlaanderen

Luc De Vos (redacteur), Michel Aerts (auteur), Marc Beyaert (auteur)

Burchten en forten en andere versterkingen in Vlaanderen

houten palissaden · de Graven van Vlaanderen · de Romeinse stadsmuur van Tongeren · artilleriestukken · loopgraven · Openluchtmuseum Atlantikwall · Eben Emael · bastions · KW-linie · Fort 4 · waterrijke grachten · motteheuvels · bunkers uit de Tweede Wereldoorlog · vierkante wachttorens · de Dulle Griet · de Kortrijkse Broeltorens · het Steen · grafelijke residenties · het kanon · diplomatiek stee
Titel
Burchten en forten en andere versterkingen in Vlaanderen / red. Luc De Vos ; Michel Aerts, Marc Beyaert, Julien Cannaerts ... [et al.]
Redacteur
Luc De Vos 1946-
Auteur
Michel Aerts Marc Beyaert Julien Cannaerts
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2002
263 p. : ill.
ISBN
90-5826-195-6

Besprekingen

Verdedigingswerken en -strategieën worden al sinds de oudheid gebouwd en ontwikkeld. Ze verschijnen onder heel verschillende gedaanten: als strategische heirweg, Romeinse muur, middeleeuwse motte, burcht, stadsomwalling, fortengordel, Vaubanvesting, bunker of loopgraven. Ze moesten vooral bescherming bieden tegen de oorlogvoerende mens, of beter gezegd: oorlogvoerende man. Naarmate de wapens van de aanvaller evolueerden, pasten ook de fortificaties zich aan. Zij trachtten een gepast antwoord te bieden op de veranderende manier van oorlogvoering. Logischerwijze gingen de verdedigingswerken in tijden van oorlog met rasse schreden vooruit. De wisselwerking tussen maatschappij en bouwwerk komt in dit werk uitstekend tot uiting. Het werd geschreven ter gelegenheid van het 'Burchten- en fortenweekend'. De zware materie is nochtans met een vrij grote diepgang aangepakt. De versterkingen worden geschetst in hun militaire, politieke, economische en historische context. De gebouwen zijn onderge…Lees verder
Vlaanderen bezit vele versterkingen. Begrijpelijk, want, net zoals Nederland en Noord-Italië, hoorde het bij de slagvelden van Europa en was het meestal relatief rijk. In deze gids wordt verteld hoe de bevolking zich beschermde tegen indringers. De ordening is chronologisch en tegelijk logisch: elk tijdperk had zijn typische militaire bouwstijl. Het oudste monument zijn de stadswallen rond Tongeren uit de tweede eeuw na Christus. Het recentste is de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog. Specialisten bekijken de gebouwen vanuit het standpunt van de bouwheer, de arbeiders, het materiaal, de techniek, het geschut en de gevolgen voor de omgeving. Bij elk hoofdstuk waarin steeds een monument besproken wordt, is een bibliografie opnomen. Achteraan volgt een 'vestingbouwkundige woordenlijst' met bijna alle termen i.v.m. fortificaties. De registers van personen en van plaatsnamen zijn compleet. In principe is het boek geografisch beperkt tot Vlaanderen waardoor Eben-Emael en de citadel van…Lees verder

Over Luc De Vos

Luc De Vos (Oostende, 1946) is een Vlaams hoogleraar. Van opleiding is hij licentiaat Geschiedenis en doctor in de Letteren en de Wijsbegeerte.

De Vos is buitengewoon hoogleraar Belgisch Buitenlands Beleid aan de Katholieke Universiteit Leuven en gewoon hoogleraar Krijgsgeschiedenis aan de Koninklijke Militaire School, waar hij ook departementshoofd van het departement "Conflictstudies" is. Daarnaast is hij voormalig Luitenant-kolonel van de Belgische krijgsmacht. Hij was destijds gestationeerd in West-Duitsland.

De Vos wordt door Vlaamse media dikwijls gevraagd commentaar te leveren bij militaire gebeurtenissen. Hij was van 2000 tot 2010 president van de International Commission of Military History (ICMH). Op 4 juli 2012 ging Luc De Vos met emeritaat.

Publicaties (selectie)