Boek
Nederlands

De seculiere samenleving : over religie, atheïsme en democratie

Patrick Loobuyck (auteur)
+1
De seculiere samenleving : over religie, atheïsme en democratie
×
De seculiere samenleving : over religie, atheïsme en democratie De seculiere samenleving : over religie, atheïsme en democratie

De seculiere samenleving : over religie, atheïsme en democratie

Beschouwing over de omgang met verschillende religies in een liberaal-politiek bestel.
Titel
De seculiere samenleving : over religie, atheïsme en democratie
Auteur
Patrick Loobuyck
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Antwerpen: Houtekiet, 2013
253 p.
ISBN
9789089242594 (paperback)

Besprekingen

Hoeveel religie verdraagt de samenleving? En specifieker: Hoeveel religie verdraagt de moderne (westerse) samenleving? Enkele decennia geleden zou deze vraag absurd hebben geklonken, nu staat ze in het centrum van het politieke debat.
Het zogenaamde hoofddoekdebat dat de voorbije jaren in Vlaanderen is gevoerd, is slechts het topje van een discussie waarvan de inzet niet minder is dan de vraag hoe we willen samenleven in de toekomst. De islamitische hoofddoek en de vraag waar en wanneer hij wel of niet gedragen mag worden, is het meest zichtbare teken geworden van een diepe bevraging waaraan onze westerse liberale samenleving zich gedwongen onderworpen ziet. De migratie, het globaliseringsproces en een affirmatieve (bij momenten agressieve) islam hebben de moderne samenleving in een ‘identiteitscrisis’ gestort. De discussies over het rituele slachten, het homohuwelijk, de boerka, de besnijdenis, het creationisme, de euthanasie, etcetera lopen hoog op. De partijen staan vaak diametr…Lees verder
In Vlaanderen wordt het debat over de plaats van religie in de samenleving met kwalitatief betere argumenten gevoerd. Loobuyck (theoloog en professor in Antwerpen) begint bij de feitelijke aanwezigheid van godsdiensten in de samenleving en stelt de vraag hoe met deze diversiteit in een liberaal politiek bestel om te gaan. De seculiere samenleving, waarin religiositeit voor de inwoners en voor het politiek bestel weinig relevantie heeft, is daarbij zijn uitgangspunt. Uitsluiten van religie blijkt geenszins te passen in het liberale politieke bestel en de neutraliteit van de staat. Het derde deel geeft aan dat de seculiere samenleving en neutrale staat ook veranderingen binnen religies vereisen, maar dat deze niet hoeven te betekenen dat ze zich tot onbeduidendheid eraan aanpassen. Nee, de conclusie en het pleidooi is dat iedereen zich bewust is van de uitgangspunten van een neutrale staat en een vrije samenleving, die de levensbeschouwelijke inbreng van burgers respecteert. Een genuanc…Lees verder

Over Patrick Loobuyck

Patrick Loobuyck (Brugge, 1 oktober 1974) is een Belgisch godsdienstwetenschapper, moraalfilosoof en hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.

Biografie

Patrick Loobuyck behaalde de diploma's godsdienstwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven (1996) en moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent (1999). In 2004 doctoreerde hij in Gent bij Koen Raes. Sinds 2006 is hij hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, waar hij verbonden is aan het Centrum Pieter Gillis. Sinds 2016 is hij gastprofessor politieke filosofie aan de Universiteit Gent.

Hij komt regelmatig in de media en publieke debatten. Hij pleit onder meer voor het invoeren van LEF, een algemeen vormend vak rond levensbeschouwing, ethiek en filosofie. Hij schrijft opiniestukken voor onder andere De Morgen, De Standaard en Le Soir.

Loobuyck woont in Gent en is vader van vier zonen.

Selecte b…Lees verder op Wikipedia