Besprekingen

Sils papa is overleden. Haar mama heeft het daar nog erg moeilijk mee. Ze kan haar dochtertje onvoldoende helpen bij het uiten van haar verdriet. Op een dag ontmoet Sil een oude man. Hij gaat samen met Sil op zoek naar het huis waarin hij als kind woonde. Sil vindt de man lief en ze wil hem graag vertellen over haar papa, maar dat mag niet van mama...

Dit verhaal is bedoeld voor beginnende lezers en is leestechnisch heel eenvoudig geschreven (AVI 2). Bij elke bladzijde tekst hoort op de linkerbladzijde een tekening in forse, heldere kleuren, aangezet met een zwarte contourlijn. Deze illustraties ondersteunen goed de tekst. Het thema, de moeizame verwerking van de dood van een ouder, wordt door de auteur knap uitgewerkt. Hierbij worden gevoelens meer gesuggereerd dan geëxpliciteerd. Ook de opbouw van het verhaal is vrij complex: de lezer kan wel vermoeden dat de papa van Sil overleden is, maar het wordt pas op het einde van het verhaal verwoord. Dit alles maakt het verhaal vrij…Lees verder
Sil probeert het verlies van haar vader een plek te geven. Als inleiding wordt in twee drieregelige coupletten meteen de toon gezet: een filosofische gedachte in pure poëzie. Op de rechterpagina's staan de tekstblokken in fladderzetsel variërend van 15-24 zinnetjes. Begrijpelijk taalgebruik, enkelvoudige en enkele samengestelde nevenschikkende zinnen van gemiddeld zeven woorden. De zeggingskracht en de emotionele lading van de tekst zijn groot, en dan te bedenken dat vnl. eenlettergrepige woorden (in verschillende moeilijkheidsgraad) worden gebruikt! Geen gebruik van hoofdletters, wel van interpunctie. De dialogen worden met een streepje aan het begin van de zin aangegeven. De prenten, paginagroot, staan links en sluiten qua soberheid en expressie aan op de tekst. Ze zijn in ferme verfstreken neergezet en omkaderd en in kleurrijke tinten uitgevoerd. Harde kaft met omslagillustratie in kleur. Eerste leesboekje, te lezen na ca. 6 maanden leesonderwijs.