Book
Dutch

Ongelikt

Bart Moeyaert (author), William Shakespeare (based on the work of)

Reviews

Mijn hart is in mijn keel gelokt, mijn mond een vuilnisbelt. Zolang míjn adem maar niet stokt. Zíjn dagen zijn geteld". (p. 9) Met dit aftelrijmpje vat de auteur de essentie van zijn tekst samen. Hij pelde de oorspronkelijke "King Lear" af tot de kern, tegelijkertijd de kern van elk leven. Alles draait om de verderfelijke machtswellust van elke mens, om keuzes te maken in functie van die machthonger of gedwongen worden tot kiezen. De auteur pent zich schijnbaar moeiteloos een weg naar de (bloederige) ontknoping. Vertrekkende vanuit zijn originele toevoeging aan het stuk (het plannen van de moord op Kent door de drie zussen) mondt de tekst feilloos uit in het Shakespeariaanse einde. De tussenweg wordt vernuftig ingekleurd door inhoudelijk sterk uitgezuiverde en krachtige scènes in een uitmuntend gebalde en rijke taal. Dit is een onvermijdelijke vereiste voor het creëren van een theaterstuk. De auteur toont zich een meester in de dramaturgie. De doordachte en afgeslankte personageco…Read more
Deze bewerking (in opdracht) van Shakespeare's 'King Lear' door de vooral als Vlaamse jeugdromanschrijver bekende Bart Moeyaert is met recht en reden modern te noemen. Dat geldt voor de taal, voor de directheid van emoties en intenties, voor het accent op het materiële boven het spirituele: voorzover Shakespeare al spiritueel genoemd kan worden, is dat in deze bewerking nauwelijks meer terug te vinden. Berekening, macht, rijkdom: daar draait het om. Vriendschap bestaat niet, liefde evenmin, wel de onderhuids voelbare wanhoop over het gemis van beide. Ook in die zin is 'Ongelikt' modern, en als zodanig zeer geslaagd: het oeroude verhaal (gehinderd door ijdelheid, eigenbelang, conventies enz., blind zijn voor de werkelijkheid) in een hedendaags kader van enerzijds de taal, anderzijds de normen en waarden van nu. De loop van het verhaal is meer sprongsgewijs, fragmentarischer dan in het origineel, de voorgeschiedenis krijgt wat meer aandacht, de weg naar de climax is veel korter, de treu…Read more

About Bart Moeyaert

CC BY-SA 4.0 - Image by Filip Naudts

Bart Peter Boudewijn Moeyaert (born 9 June 1964) is a Belgian writer.

Early life

Moeyaert was born in 1964 in Bruges as the youngest of seven brothers. He is named after the character Bartje in the book series by Anne de Vries and after Baudouin of Belgium (Boudewijn). As is tradition in Belgium, King Baudouin of Belgium is his godfather as Moeyaert is the seventh son in an unbroken succession of sons.

Career

Writing

Moeyaert made his debut in 1983 with the book Duet met valse noten. Moeyaert received the Prijs van de Kinder- en Jeugdjury voor het boek in Vlaanderen award for this book in 1984. In 1989, he published the book Suzanne Dantine which he considers to be his real debut with him transitioning from writer to author. Moeyaert later reworked the story into a new book W…Read more on Wikipedia

Suggestions

Publications about this work in the library