De memoires van de Belgische prins Charles Joseph de Ligne (1935-1814), o.a. over zijn belevenissen aan het hof van de koning van Frankrijk, de keizer van Oostenrijk en de Tsarina van Rusland.
Title
Memoires / Charles-Joseph De Ligne ; keuze, vertaling en nawoord door Marijke Arijs
Author
Charles-Joseph De Ligne
Translator
Marijke Arijs
Language
Dutch
Original language
French
Publisher
Leuven: Davidsfonds uitgeverij, 2021
284 p.
ISBN
9789002269233 (paperback)

Reviews

Overal thuis, nergens gebonden

De 'Belgische Casanova' prins Charles-Joseph de Ligne betoverde zijn tijdgenoten. Nu kunnen ook Nederlandstaligen zich laten inpakken door de vertaalde memoires en brieven van de meest kosmopolitische aller Belgen.

Niemand is sant in eigen land. Dat dit geen nieuw fenomeen is, bewijst prins Charles-Joseph de Ligne (1735-1814). De superlatieven van tijdgenoten voor die blauwbloedige libertijn uit Henegouwen zijn niet min. 'De vrolijkste man van zijn tijd', beweerde Goethe. 'De beminnelijkste van zijn tijd', vond Madame de Staël, die het jammer vond dat de knappe oudere man haar als zijn dochter behandelde. Catharina de Grote noemde hem origineel en diepzinnig, al haalde hij tot op hoge leeftijd ook kwajongensstreken uit. Frederik de Grote, Marie Antoinette, de oude mopperpot Voltaire en de wantrouwige Rousseau: de Ligne betoverde ze allemaal met zijn charme, zijn esprit en goedhartigheid.

En de wereld volgde, toen hij in 1809 een keur uit zijn brieven en herinneringen publiceerde. De postume Memoires (geschreven tussen 1797-1814) sloegen ook aan, behalve in ons taalgebied, waar niemand de nood voelde om aan de slag te gaan met de Lignes springerige notities. Dit jaar worden we verw…Read more

Als schrijver, militair, diplomaat, causeur en vooral charmeur was prins Charles Joseph de Ligne in de tweede helft van de achttiende eeuw een fenomeen aan het hof van de koning van Frankrijk, de keizer van Oostenrijk en de Tsarina van Rusland. Het adellijke geslacht De Ligne behoort tot de oudsten van België en de memoires van deze beroemde telg zijn dan ook op hun plaats in de lange reeks historieboeken die het Leuvense Davidsfonds inmiddels heeft uitgebracht. Terugkijkend op zijn kleurrijke leven vertelt de prins onverbloemd over de politieke intriges en amoureuze avonturen waarin hij verwikkeld raakte binnen de hoogste adellijke kringen van Europa. Zijn vrijpostige optreden kan de vorsten en hovelingen de ene keer amuseren en de andere keer irriteren, maar altijd is Charles Joseph een spraakmakende figuur. Af en toe maakte hij het echt te bont en liepen zijn fratsen uit op ruzies of ongelukken, hoewel vele daarvan op de lezer ongeloofwaardig zullen overkomen. Wat zijn liefdesleven…Read more

About Charles-Joseph De Ligne

Charles-Joseph Lamoral, 7th Prince de Ligne in French; in German Karl-Joseph Lamoral 7. Fürst von Ligne (also known as Karl Fürst von Ligne or Fürst de Ligne): (23 May 1735 – 13 December 1814) was a field marshal, inhaber of an infantry regiment, prolific writer, intellectual, member of the princely family of Ligne. He fought as a field officer during several famous battles during the Seven Years' War and briefly returned to military duty in the War of the Bavarian Succession. He performed an important diplomatic mission to Catherine the Great in 1787 and led troops against the Ottoman Empire at Belgrade in 1789. Beginning in the 1770s, he authored an impressive volume of work. After his estates in the Austrian Netherlands were lost to France during the War of the First Coalition, he lived in Vienna. All three of his sons died before him, but his wife and four daughters all outlived him. His grandson, the 8th Prince, became a Belgian statesman.

Read more on Wikipedia