Book
Dutch

Reviews

DAMON GALGUT De belofte

BOEKENBAL

Damon Galgut is één van de interessantste Zuid-Afrikaanse schrijvers van de laatste decennia, al zal zijn naam in onze contreien niet snel een belletje doen rinkelen. Zijn boeken sierden nochtans al menige shortlist, waaronder twee keer die van de Booker Prize. In ‘De belofte’ beschrijft hij een van elkaar vervreemde Zuid-Afrikaanse familie die samenkomt voor de begrafenis van de moederkloek. Later komen ook andere gezinsleden te gaan, en telkens wordt de desintegrerende familie herinnerd aan de verbroken belofte aan de immer zorgzame dienstmeid, die een aanzienlijk fortuin zou krijgen van de familie, maar die uiteindelijk tevreden moest zijn met een peulschil. De afbrokkelende familiebanden lijken wel een metafoor voor de Zuid-Afrikaanse maatschappij, waar ongelijkheid, geweld en corruptie nog steeds aan het sociale weefsel vreten. De verbroken belofte tegenover de meid staat symbool voor de nooit ingeloste verwachtingen. De krachtige boodschap is ve…Read more

Dat Amor de blikseminslag heeft overleefd, is een vingerwijzing van God, meent Manie, haar vader, en hij keert terug naar het ware geloof. Het opbiechten van zijn misstappen aan zijn vrouw maakt de relatie niet beter. Haar terugkeer naar de Joodse gemeenschap maakt dat ze niet naast haar echtgenoot zal worden begraven. Alwyn Simmers, de blinde predikant, laat Manie geloven dat hij zijn plaats in de hemel kan afkopen. Het leidt tot een breuk met zijn zoon Anton, die terugkomt als zijn vader overlijdt. De belofte van haar vader aan haar moeder, kort voor haar dood, waar Amor bij toeval getuige van is geweest, wordt ontkend. Amor maakt er een erezaak van om de wil van haar moeder te volbrengen, en Salomé, de huisbediende, het huis te schenken. De belofte rijt het gezin uiteen, maar voor Amor is een woord een woord. De Zuid-Afrikaanse auteur (1963) kent de gave om de binnenkant, gedachten en gevoelens van zijn personages naar buiten te brengen. Elke zin laat de lezer dieper in het hoofd v…Read more

Verraad aan een dode moeder

Een Afrikaner familie heeft moeite beloftes na te komen, net als Zuid-Afrika zelf.

Aan het einde van de jaren tachtig balanceerde Zuid-Afrika op een breukvlak. Naarmate het apartheidssysteem harder in zijn voegen begon te kraken, kreeg de toekomstige democratie scherper contouren. Er werd gesproken van een regenboognatie, van nieuwe hoop. Alles stond in het teken van een beloftevolle toekomst.

Op dit breukvlak laat Damon Galgut De belofte beginnen, een roman over de Afrikaner familie Swart en hun boerderij even buiten de hoofdstad Pretoria. Het boek laat zien hoe de grote politieke en sociale veranderingen doorwerken in de kleine kring van witte bazen en hun zwarte knechten.

Als thema lijkt dat misschien niet zo origineel, maar Galgut, die al twee keer de shortlist van de Booker Prize haalde, maakt er een indrukwekkend satirisch spel van met familiesaga, nationale geschiedenis en maatschappijkritiek als bestanddelen. Behendig laat hij zijn verteller boven de personages cirkelen, met de priemende blik van een arend die vanaf grote hoogte zijn prooi b…Read more

About Damon Galgut

Damon Galgut (born 12 November 1963) is a South African novelist and playwright. He was awarded the 2021 Booker Prize for his novel The Promise, having previously been shortlisted for the award in 2003 and 2010.

Early life and education

Galgut was born on 12 November 1963 in Pretoria, South Africa. His father was from a Jewish family and his mother converted to Judaism. At the age of six, he was diagnosed with lymphoma.

Galgut was head boy of Pretoria Boys High School, matriculating in 1981. He then studied drama at the University of Cape Town.

Literary career

Galgut wrote his first novel, A Sinless Season (1982), when he was 17. His next book, a collection of short stories called Small Circle of Beings (1988), includes an eponymous novella that describes a mother's struggle with her son's illness. His novel <…Read more on Wikipedia