Book
Dutch
Inleiding tot de filosofie van het coherente denken.
Subject
Logica
Extra subject
logica
Title
Logica
Author
Jean Paul Van Bendegem
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Antwerpen: Luster, 2011
67 p.
ISBN
9789460580871 (paperback)

Reviews

Gegeven de tijd die we, volgens de auteur, met elkaar 'al redenenerend, al discussiërend, al ruziemakend...' doorbrengen, is het hoogst verwonderlijk dat de studie van de reële denkprocessen, zoals die uit de logica werd ontwikkeld, zo'n grote onbekende is gebleven. Op enkele universitaire disciplines na, waarin de cursus zelden op groot enthousiasme kan rekenen, is logica 'de grote onbeminde'. Althans volgens Jean Paul Van Bendegem, die aan de universiteiten van Brussel en Gent al enige jaren logica en wetenschapsfilosofie doceert, maar pas publieke bekendheid verkreeg sinds hij zich ging mengen in het debat om de staatshervorming.
Begrip kweken voor de studie van het menselijk denken en redeneren is de doelstelling van deze beknopte tekst, die niet zozeer een inleiding wil zijn tot een gecompliceerde materie dan wel een pleidooi voor het intrinsieke belang ervan. Argumenteren is voor de doorsneeburger een continue bezigheid, maar ook in meer formele omstandigheden, zoals bij h…Read more
De auteur van dit boekje uit de reeks 'De essentie' doceert logica en wetenschapsfilosofie aan de universiteiten van Brussel en Gent. Hij stelt dat het hoogst verwonderlijk is dat de studie van de reële denkprocessen, zoals die uit de logica werd ontwikkeld, zo'n grote onbekende is gebleven. Begrip kweken voor de studie van het menselijk denken en redeneren is de doelstelling van deze beknopte tekst, die niet zozeer een inleiding wil zijn tot een gecompliceerde materie, dan wel een pleidooi voor het intrinsieke belang ervan. Zeker in een democratische samenleving waarin het woord de plaats heeft ingenomen van de knuppel, moet er meer worden ingezet op de kwaliteit en de reële waarde van wat we denken en verwoorden en moeten we alert zijn voor redeneringen (eigen of van anderen) die misschien wel kunnen overtuigen maar desalniettemin fout zijn, zoals blijkt uit de analyse die hij geeft van enkele paradoxale en/of contradictoire argumenten. In het licht daarvan breekt de auteur terecht …Read more

About Jean Paul Van Bendegem

Jean Paul Van Bendegem (born 28 March 1953 in Ghent) is a mathematician, a philosopher of science, and a professor at the Vrije Universiteit Brussel in Brussels.

Career

Van Bendegem received his master's degree in mathematics in 1976. Afterwards, he went to study philosophy. He attended lectures on the philosophy of mathematics from Leo Apostel. He received his master's degree in philosophy in 1979.

Van Bendegem wrote his PhD thesis in philosophy on the subject of finitism under the supervision of Diderik Batens while at Ghent University. He defended his thesis in 1983. The content of the thesis was on notation systems, number theory, analysis, physics and logic in a finite empirical framework.

Van Bendegem was the dean of the faculty of Arts and philosophy, and was until his retirement in September 2018 head of the CLPS (Centre for Logic and Philosophy of Science) at the same university…Read more on Wikipedia