Book Dutch

Het duikersspel

Jesse Ball (author), Jan Willem Reitsma (translator)

Het duikersspel

Jesse Ball (author), Jan Willem Reitsma (translator)
Title
Het duikersspel
Author
Jesse Ball
Translator
Jan Willem Reitsma
Language
Dutch
Original language
English
Original title
The divers' game
Publisher
Amsterdam: Em. Querido's Uitgeverij, 2020
237 p.
ISBN
9789021417967 (paperback)

Reviews

Getto zonder uitbraakpogingen

In Het duikersspel toont Jesse Ball ons een dystopische wereld waar vluchtelingen gebrandmerkt en opgesloten worden in getto's en waar vragen over goed en kwaad niet meer worden gesteld.

"Je wil niet zo iemand zijn die terugdeinst voor werk dat zwaar is. Zelfs als een ander het namens jou doet, moet je beseffen hoe zwaar het is, en hoe mooi het is, hoe passend dat het gedaan wordt en dat het goed gedaan wordt." Dit is wat leraar Mandred zijn leerlingen meegeeft. Het zware werk waarover hij het heeft, is niet dat van ziekenzorgers of welzijnswerkers, maar wel van degenen die instaan voor de opvang van nieuwe vluchtelingen en die meteen een rood mutsje in hun wang branden en hun rechterduim amputeren, zodat ze nooit per abuis voor echte burgers zouden kunnen worden gehouden.

Welkom in de wereld waarin de nieuwste roman van Jesse Ball speelt, ergens in de toekomst, waarin vluchtelingen in door soldaten bewaakte kwadranten opgesloten worden en de autochtone bevolking uitgerust is met een gasmasker en een gastank met sproeikop. Van zo gauw ze zich bedreigd voelen door een kwadra, zoals de bewoners van de kwadranten worden genoemd, zetten ze hun masker op en draai…Read more

Warboel

Ook superspitsen trappen soms hoog over. Toptalent Jesse Ball schiet in zijn nieuwe roman Het duikersspel pijnlijk mis.

Woorden zijn belangrijk. Als je mensen ‘illegaal’ noemt, dan impliceer je dat ze buiten de wet staan, dat onze rechtsorde voor hen niet geldt. Per definitie zijn het dan criminelen, vogelvrijverklaarden die, louter door het feit dat ze bestaan, in de cel thuishoren. In de nabije toekomst die Jesse Ball in zijn roman Het duikersspel schetst, zijn er geen gevangenissen groot genoeg om al dat ‘overtollige vlees’ in op te sluiten. Dus worden immigranten in kwadranten gehuisvest, grote ommuurde wijken waar wetteloosheid heerst – de politiek spreekt van ‘prebeschavingszones’, een fraai staaltje newspeak waar Orwell een goedkeurende duim voor zou opsteken.

Werken mogen de illegalen natuurlijk wel, zij het op eigen risico. Gebrandmerkt met een tatoeage van een rode muts op de wang en ontdaan van de rechterduim mogen ze zich onder de gewone burgers mengen, maar het staat die laatsten vrij om dat ongedierte meteen te verdelgen. De uitverkorene…Read more