Book
Dutch

14-18 : oorlog in België

Luc De Vos (author), Tom Simoens (author), Dave Warnier (author)
Title
14-18 : oorlog in België
Author
Luc De Vos 1946- Tom Simoens Dave Warnier Franky Bostyn
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2014
588 p. : ill.
ISBN
9789058269904 (hardback)

Reviews

De stroom boeken over de Eerste Wereldoorlog blijft maar aanzwellen en dreigt uit te lopen op een literair-historisch terreinbombardement, dat de onder cijfers, feiten en conclusies bedolven lezers versuft achterlaat. Uit deze verdoving zou wel eens een vorm van gewenning kunnen ontstaan. En dat moet alleszins vermeden worden. Het letterlijk en figuurlijk zwaarwichtige 14-18: Oorlog in België werpt zijn wetenschappelijk gehalte in de strijd tegen die afstomping.
De vier auteurs zijn autoriteiten in hun branche. Ze verdeelden verschillende militaire en politieke aspecten onder elkaar, die ze in alle nuchterheid scrupuleus belichten.
Men hoeft geen gloeiende patriot te zijn om in te zien dat dit slecht uitgeruste en in getalsterkte erg in het nadeel verkerende Belgisch leger, zich dapper heeft geweerd tegen een overmachtige pletwals. Zo heeft het bijgedragen tot de vertraging en de uiteindelijke mislukking van het door de Duitsers beoogde snelle offensief naar het hart v…Read more
Vier Vlaamse (oud-)militairen geven een overzicht van gevechtshandelingen in de Eerste Wereldoorlog op Belgisch grondgebied. Met specialistische kennis van divisies, bewapening en militaire technieken beschrijven zij gedetailleerd alle militaire confrontaties, zoals de drie grote veldslagen rond de stad Ieper, van dag tot dag, van dorp tot dorp. Het boek pretendeert geen totaalbeeld van de oorlog te geven; alle nadruk ligt op de militaire operaties, met zijlijntjes naar andere krijgstonelen. Over leed van burgers, medische zorg en dergelijke lezen we relatief weinig. In 1914 bleek het neutrale België absoluut niet opgewassen tegen de Duitse agressie; op de Westhoek van Vlaanderen na werd het bezet; het restant van het leger leverde in 1918 nog een bijdrage aan het terugdringen van de Duitse vijand. De spanningen en ontberingen van de soldaten in de loopgraven langs de IJzer vormen het hoofdverhaal. Vlaams idioom, krakkemikkige taal en de steeds herhaalde opsommingen (onder andere van …Read more

About Luc De Vos

CC BY-SA 2.5 - Image by Michel Vuijlsteke

Luc De Vos (12 July 1962 – 29 November 2014) was a Belgian musician and writer, best known as the lead singer of the Dutch-language alternative rock formation Gorki and as a guest in multiple television shows. He also voiced VW bus in the Flemish version of the Disney movie Cars. He died of acute organ failure on the 29 November 2014 in his working apartment in Ghent.

Early life

De Vos was born in 1962 in the village of Wippelgem near Ghent as the youngest of 7 children. He had his secondary education at the Sint-Lievenscollege in Ghent. As a toddler, he knew that he wanted to become a rockstar, a job he described as a privilege rather than a job, once he had it.

Career

Musical career

With his original band Gorky, De Vos ended third in Humo's Rock Rally in 1990. Together with Noordkaap, who won the same Rock Rally, he brought the genre of …Read more on Wikipedia