Book
Dutch

Burchten en forten en andere versterkingen in Vlaanderen

Luc De Vos (editor), Michel Aerts (author), Marc Beyaert (author)

Burchten en forten en andere versterkingen in Vlaanderen

houten palissaden · de Graven van Vlaanderen · de Romeinse stadsmuur van Tongeren · artilleriestukken · loopgraven · Openluchtmuseum Atlantikwall · Eben Emael · bastions · KW-linie · Fort 4 · waterrijke grachten · motteheuvels · bunkers uit de Tweede Wereldoorlog · vierkante wachttorens · de Dulle Griet · de Kortrijkse Broeltorens · het Steen · grafelijke residenties · het kanon · diplomatiek stee
Title
Burchten en forten en andere versterkingen in Vlaanderen / red. Luc De Vos ; Michel Aerts, Marc Beyaert, Julien Cannaerts ... [et al.]
Editor
Luc De Vos 1946-
Author
Michel Aerts Marc Beyaert Julien Cannaerts
Language
Dutch
Publisher
Leuven: Davidsfonds, 2002
263 p. : ill.
ISBN
90-5826-195-6

Reviews

Verdedigingswerken en -strategieën worden al sinds de oudheid gebouwd en ontwikkeld. Ze verschijnen onder heel verschillende gedaanten: als strategische heirweg, Romeinse muur, middeleeuwse motte, burcht, stadsomwalling, fortengordel, Vaubanvesting, bunker of loopgraven. Ze moesten vooral bescherming bieden tegen de oorlogvoerende mens, of beter gezegd: oorlogvoerende man. Naarmate de wapens van de aanvaller evolueerden, pasten ook de fortificaties zich aan. Zij trachtten een gepast antwoord te bieden op de veranderende manier van oorlogvoering. Logischerwijze gingen de verdedigingswerken in tijden van oorlog met rasse schreden vooruit. De wisselwerking tussen maatschappij en bouwwerk komt in dit werk uitstekend tot uiting. Het werd geschreven ter gelegenheid van het 'Burchten- en fortenweekend'. De zware materie is nochtans met een vrij grote diepgang aangepakt. De versterkingen worden geschetst in hun militaire, politieke, economische en historische context. De gebouwen zijn onderge…Read more
Vlaanderen bezit vele versterkingen. Begrijpelijk, want, net zoals Nederland en Noord-Italië, hoorde het bij de slagvelden van Europa en was het meestal relatief rijk. In deze gids wordt verteld hoe de bevolking zich beschermde tegen indringers. De ordening is chronologisch en tegelijk logisch: elk tijdperk had zijn typische militaire bouwstijl. Het oudste monument zijn de stadswallen rond Tongeren uit de tweede eeuw na Christus. Het recentste is de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog. Specialisten bekijken de gebouwen vanuit het standpunt van de bouwheer, de arbeiders, het materiaal, de techniek, het geschut en de gevolgen voor de omgeving. Bij elk hoofdstuk waarin steeds een monument besproken wordt, is een bibliografie opnomen. Achteraan volgt een 'vestingbouwkundige woordenlijst' met bijna alle termen i.v.m. fortificaties. De registers van personen en van plaatsnamen zijn compleet. In principe is het boek geografisch beperkt tot Vlaanderen waardoor Eben-Emael en de citadel van…Read more

About Luc De Vos

CC BY-SA 2.5 - Image by Michel Vuijlsteke

Luc De Vos (12 July 1962 – 29 November 2014) was a Belgian musician and writer, best known as the lead singer of the Dutch-language alternative rock formation Gorki and as a guest in multiple television shows. He also voiced VW bus in the Flemish version of the Disney movie Cars. He died of acute organ failure on the 29 November 2014 in his working apartment in Ghent.

Early life

De Vos was born in 1962 in the village of Wippelgem near Ghent as the youngest of 7 children. He had his secondary education at the Sint-Lievenscollege in Ghent. As a toddler, he knew that he wanted to become a rockstar, a job he described as a privilege rather than a job, once he had it.

Career

Musical career

With his original band Gorky, De Vos ended third in Humo's Rock Rally in 1990. Together with Noordkaap, who won the same Rock Rally, he brought the genre of …Read more on Wikipedia