Book Dutch

Kalifaatontvluchters

Marion Van San (author)

Kalifaatontvluchters

Marion Van San (author)
Onderzoek naar de drijfveren van Belgische en Nederlandse jonge mannen en (vooral) vrouwen die zich aansloten bij jihadistische groepen in Syrië, hun ervaringen in het kalifaat van Islamitische Staat en hun motieven om naar hun land van herkomst terug te keren.
Title
Kalifaatontvluchters
Author
Marion Van San
Language
Dutch
Publisher
Amsterdam: Prometheus, 2019
303 p.
ISBN
9789044638981 (paperback)

Reviews

Criminologe Marion van San onderzocht waarom Nederlandse en Belgische jongeren zich aansloten bij jihadistische groepen in Syrië, hun ervaringen in het kalifaat van Islamitische Staat en waarom sommigen dat ontvluchtten. Daarvoor heeft ze contact gelegd met de Syriëgangers zelf, hun ouders en soms zelfs met leraren. Daardoor weet ze dichtbij hun verhalen te komen. Ze combineert die, soms wat cru, met wetenschappelijke inzichten over buitenlandse strijders. Volgens Van San was een belangrijke drijfveer voor de Syriëgangers het idee dat ze zo vergeving van zonden konden bereiken voor het liederlijke leven dat ze hier hadden geleid. Ideologie of religie alleen is volgens haar geen voldoende verklaring voor hun vertrek. Of ze gingen, hing vaak van onderlinge contacten af. Van San richt zich vooral op de vrouwelijke Syriëgangers, van wie sommigen nu met hun kinderen in kampen in Syrië zitten. Van San heeft haar hoofdpersonen dicht genaderd, wat haar boek interessant en levendig maakt. Haar…Read more