Book
Dutch

Leopold II : ongegeneerd genie?: buitenlandse politiek en kolonisatie

Leopold II : ongegeneerd genie?: buitenlandse politiek en kolonisatie

Historische essays over het leven van de Belgische koning Leopold II (1835-1909), zijn buitenlandse en koloniale politiek en de beeldvorming over hem tijdens zijn leven en na zijn overlijden.
Title
Leopold II : ongegeneerd genie?: buitenlandse politiek en kolonisatie / Pierre-Luc Plasman, Stéphanie Planche, Vincent Dujardin ... [et al.] ; met de medewerking van Mark Van den Wijngaert
Author
Pierre-Luc Plasman Stéphanie Planche Vincent Dujardin
Collaborator
Mark Van den Wijngaert 1940-
Language
Dutch
Edition
1
Publisher
Tielt: Lannoo, 2009
384 p. : ill.
ISBN
9789020986204 (hardback)

Reviews

Alle Belgische koningen dragen een stempel: Albert I was de 'koning-ridder', Leopold III 'de verrader', Boudewijn I 'de heilige'. In het geval van de tweede Belgische vorst, Leopold II, is het stempel echter minder eenduidig. Bovendien is het sterk geëvolueerd in de tijd. Meteen na zijn overlijden werd het beeld uitgedragen van een koning wiens grootse ideeën zijn Belgenland overstegen, een man aan wie Congo zijn ontstaan en beschaving te danken had. Pas in de jaren 1980 en 1990 kwam er een kritische beweging op gang waarin de heldenstatus van Leopold II neergehaald werd, naarmate de wreedaardige contouren van diens beleid in Congo Vrijstaat bekendheid verwierven. Op korte tijd tuimelde de vorst van zijn voetstuk en werd het voormalige genie bestempeld als de architect van een genocidair regime en verantwoordelijk gesteld voor de terreur in Congo Vrijstaat.
Leopold II: ongegeneerd genie? bundelt twintig opstellen, hoofdzakelijk van historici aan de Belgische universiteiten, …Read more
Dit boek bundelt twintig essays van historici over de Belgische vorst Leopold II (1835-1909) en de mythe rond zijn persoon. Een eerste deel bevat bijdragen waarin Leopolds biografie wordt uitgediept. Uit het portret van Mark Van den Wijngaert blijkt al meteen dat er een sterk contrast bestaat tussen de geringe populariteit van Leopold tijdens zijn bewind en de latere mythevorming. Verder wordt in enkele verfrissende stukken ingegaan op de jonge Leopold, die al vroeg gedachten koesterde over een groter België. Zo laat Jan Vandersmissen zien dat de idee van Congo Vrijstaat het resultaat was van jarenlang reizen, studiewerk en intensieve contacten. Het tweede deel zoomt in op het nachleben van Leopold II, met bijdragen over zijn representatie in toneel (Hugo Claus), literatuur (Mark Twain) en kunst (vooral de Congolese volksschilderkunst), officiële toespraken en schoolboeken. De vraag of Leopold II werkelijk een 'ongeneerd genie' was, wordt in dit voorzichtige, maar boeiende boek niet e…Read more

Suggestions