Book
Dutch

Nieuwe geschiedenis van België

Vincent Dujardin (editor), Els Witte (author), Jean-Pierre Nandrin (author)
Niet toevallig in het jaar waarin België zijn 175ste verjaardag viert, stelt uitgeverij Lannoo een ambitieus plan voor: een nieuwe geschiedenis van België in drie lijvige delen Met de medewerking van 12 historici van verscheidene Nederlands- en Franstalige universiteiten Een standaardwerk dat een overzicht biedt van de hele politieke geschiedenis van België, rekening houdend met het meest recen
Contents
Dl. 1 1830-1905 / Els Witte, Jean-Pierre Nandrin, Eliane Gubin ... [et al.]
Dl. 2 1905-1950 / Michel Dumoulin, Emmanuel Gerard, Mark Van den Wijngaert ... [et al.]
Dl. 3 1950-heden / Vincent Dujardin, Michel Dumoulin, Marnix Beyen ... [et al.]
Title
Nieuwe geschiedenis van België / hoofdredactie Vincent Dujardin
Editor
Vincent Dujardin
Author
Els Witte Jean-Pierre Nandrin Eliane Gubin Michel Dumoulin Emmanuel Gerard Mark Van den Wijngaert 1940- Marnix Beyen 1971-
Language
Dutch
Publisher
Tielt: Lannoo, 2005-2009
3 dl.
ISBN
9789020962192 (dl. 1) 9789020964882 (dl. 2) 9789020964899 (dl. 3)

Reviews

Met dit boek is de prestigieuze driedelige Nieuwe geschiedenis van België eindelijk voltooid. De eerste twee delen verschenen in 2005 en 2006. De ambities lagen erg hoog: 'Een standaardwerk dat een overzicht biedt van de hele politieke geschiedenis van België, rekening houdende met het recentste wetenschappelijke onderzoek, en met aandacht voor de economische, sociale en culturele aspecten'. De aanpak is in principe origineel en hedendaags: er wordt gekozen voor een interuniversitaire en co-communautaire aanpak. Jammer genoeg slaagt ook dit derde deel er niet in de hoge verwachtingen helemaal waar te maken.
Het lijvige boek valt met de deur in huis. Dit derde deel wordt niet in relatie gebracht met de eerder verschenen delen. De Franstalige UCL-historici Vincent Dujardin en Michel Dumoulin nemen de periode 1950-1970 voor hun rekening. Ze doen dat op een heel klassieke, gedegen, systematische, beschrijvende wijze. Feiten en gebeurtenissen worden braaf opgesomd, gelardeerd me…Read more
Naar aanleiding van 175 jaar België verschenen vele gelegenheidspublicaties en een standaardwerk: deze nieuwe driedelige geschiedenis van België. De auteurs zijn Franstaligen en Vlamingen, vrijzinnigen en katholieken, die allemaal over hun specialiteit schrijven. Ze slagen erin hun ideologische voorkeur niet te laten doorklinken. Hun boeken vervangen gedeeltelijk de tweedelige Luykx (1985) en de eendelige Witte (1997), met dit verschil dat die twee de visie van een auteur weergaven, terwijl er nu vele gevoeligheden zijn en er dus geen gezamenlijke visie is. De nadruk ligt ook nu op de politieke geschiedenis. Deel I gaat over 1830-1905. Het behandelt de revolutie van 1830, de liberale staat, financiële en sociale problemen, ideologische ruzies, de natievormende rol van taal en cultuur, de Vlaamse kwestie, het ontstaan van politieke partijen, de gouden eeuw van de Belgische industrie, arbeidersbeweging, kunst, schoolstrijd, stemrecht, verzuiling, vrouwenemancipatie, angsten en spanninge…Read more

Suggestions