Livre
Néerlandais
Inleiding tot de filosofie van het coherente denken.
Sujet
Logica
Extra subject
logica
Titre
Logica
Auteur
Jean Paul Van Bendegem
Langue
Néerlandais
Édition
1
Éditeur
Antwerpen: Luster, 2011
67 p.
ISBN
9789460580871 (paperback)

Commentaires

Gegeven de tijd die we, volgens de auteur, met elkaar 'al redenenerend, al discussiërend, al ruziemakend...' doorbrengen, is het hoogst verwonderlijk dat de studie van de reële denkprocessen, zoals die uit de logica werd ontwikkeld, zo'n grote onbekende is gebleven. Op enkele universitaire disciplines na, waarin de cursus zelden op groot enthousiasme kan rekenen, is logica 'de grote onbeminde'. Althans volgens Jean Paul Van Bendegem, die aan de universiteiten van Brussel en Gent al enige jaren logica en wetenschapsfilosofie doceert, maar pas publieke bekendheid verkreeg sinds hij zich ging mengen in het debat om de staatshervorming.
Begrip kweken voor de studie van het menselijk denken en redeneren is de doelstelling van deze beknopte tekst, die niet zozeer een inleiding wil zijn tot een gecompliceerde materie dan wel een pleidooi voor het intrinsieke belang ervan. Argumenteren is voor de doorsneeburger een continue bezigheid, maar ook in meer formele omstandigheden, zoals bij h…Lire la suite
De auteur van dit boekje uit de reeks 'De essentie' doceert logica en wetenschapsfilosofie aan de universiteiten van Brussel en Gent. Hij stelt dat het hoogst verwonderlijk is dat de studie van de reële denkprocessen, zoals die uit de logica werd ontwikkeld, zo'n grote onbekende is gebleven. Begrip kweken voor de studie van het menselijk denken en redeneren is de doelstelling van deze beknopte tekst, die niet zozeer een inleiding wil zijn tot een gecompliceerde materie, dan wel een pleidooi voor het intrinsieke belang ervan. Zeker in een democratische samenleving waarin het woord de plaats heeft ingenomen van de knuppel, moet er meer worden ingezet op de kwaliteit en de reële waarde van wat we denken en verwoorden en moeten we alert zijn voor redeneringen (eigen of van anderen) die misschien wel kunnen overtuigen maar desalniettemin fout zijn, zoals blijkt uit de analyse die hij geeft van enkele paradoxale en/of contradictoire argumenten. In het licht daarvan breekt de auteur terecht …Lire la suite