Livre
Néerlandais

En niet bij machte

J.V. Neylen (auteur)
Debuutbundel waarin de dichteres met soms tot proza uitstrekkende gedichten naar een balans streeft tussen waarneming van de niet altijd eenvoudig te begrijpen realiteit en persoonlijke ervaringen.
Sujet
Ontheemden
Titre
En niet bij machte
Auteur
J.V. Neylen
Langue
Néerlandais
Éditeur
Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact, 2020
87 p.
ISBN
9789025457877 (paperback)

Commentaires

J.V. Neylen is de auteursnaam van Joke Vanneylen (1989, Antwerpen), die Germaanse Letteren studeerde en redacteur van het blad 'Kluger Hans' was. Vorm en inhoud strijden in dit debuut om voorrang, wat meestal voor een prikkelende spanning zorgt. Een ander contrast betreft dat tussen waarnemen en interpreteren, elk een uiting van beschouwen. De bundel kent drie afdelingen, waarvan er twee nog onderverdeeld zijn, een naamloze introductie en een slotvers dat ‘Begin’ heet. Neylen getuigt van een sterke drang om persoonlijk gerichte ervaringen te delen (al hoeft het ik-personage natuurlijk niet met de dichter samen te vallen) en doet dat bij voorkeur in onregelmatig gebouwde strofen met lange zinnen die prozaïsch over kunnen komen. De beeldspraak heeft mede hierdoor eerder effect in de breedte dan in de diepte en is wel vaak origineel maar nog lang niet altijd efficiënt: 'op het zadel van mijn hart / daalt het ritme van de maan'. Neylens woordgebruik is eenvoudig, levert door de vele verbi…Lire la suite